تولد یک سالگی اوا وروجک - شيطونك خاله = برديا

Teddy Bear

شيطونك خاله = برديا


تولد یک سالگی اوا وروجک

ماچتولد تولد تولدت مبارک هورا

هورامبارک مبارک تولدت مبارک ماچ

پارسال تو همیچنین روزی فرشته کوچولوی ما آوا پا به این دنبا گذشت و کلی اطرافیانش و  خوشحال کرد 

چقدر زود گذشت انگار همین دیروز بود که خبر دادند خواهر کوچولوی عزیزم شیما رو بردند بیمارستان من هم که تازه از سرکار برگشته بودم تند و تند آماده شدم و با مامان و بقیه رفتیم بیمارستان

چقدر خوشحال بودیم از اینکه آوا کوچولوی ما دختره آخه آوا اولین نوه دختر هم تو خانواده ما و هم تو خانواده پیام جون هستش 

عزیز دلم خیلی دوست دارم تولدت مبارک باشه عشق خاله ماچبغل

دیشب به همین مناسبت شام خونه آوا کوچولو دعوت بودیم و این دو تا وروجک کلی دلبری کردند

ماچبردیا و یاد دوران کودکی سوار بر روروئک آوا بغل

قربونت برم عشقم عزیزترینم ماچ

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٧/۱۱/۱ - shabnam merikhi