عشق من بردیا - شيطونك خاله = برديا

Teddy Bear

شيطونك خاله = برديا


عشق من بردیا

سلام سلام به همه دوستان  گلم

تنبل خانم اومد نیشخند ببینید اعتراف هم کردم که تنبلم

بابا  من که فقط بردیا رو تو خواب میبینم نهایت هفته ای 1 بار بیدارش و میبینم اونم انقدر با من کشتی میگره و تو سر و کلم میزنه که دیگه هر چی میگه از سرم میپره

از مامانش هم میپرسم یه ذره از کارهای بردیا بگو بنویسم میگه چی میخوای بینویسی بنویس انقدر شیطونه که فقط من و حرص میده ولی از حق هم نگذریم خیلی با این وروجک بازی میکنه  و نقاشی میکشه به هر سازش میرقصه .

این وروجک دیگه کاملا حرف میزنه هیچی نیست که نگه دیگه همه رو قورت میده

مامان شراره = مامان الاله

 
 
 خیلی هم باهوشه معلومه دیگه  هوشش به خاله شبنمش رفته چشمک باور کنید راست میگم

کتاب های انگشتی و پازل هایی که مربوط به بچه های 3 سال به بالاست حل میکنه

عاشق کتاب خوندن و نقاشی کشیدنه رنگ میکنه بدونه اینکه رنگ از خط بزنه بیرون

هفته بعد میخواد بره پیش ارش وروجک (به قول خودش آلا)  بهش میگم بردیا منم میبری با خودت پیش آلا

بردیا: نه هواپیما جا نداره تعجب

گزارش تصویری بردیا - شمال-10آذر 87

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٧/۱٠/٢٤ - shabnam merikhi