بردیا نگو بلا بگو - شيطونك خاله = برديا

Teddy Bear

شيطونك خاله = برديا


بردیا نگو بلا بگو

سلام به همه دوستان  گلم

بازم دیر اومدم البته فکر کنم دیگه همه عادت کردند خیلی تنبلم دیگه بهونه درس و مشق هم نمیتونم بیارمچشمک بریم سراغ بردیا وروجک

بردیا نگو بلا بگو دیگه همه چی میگه تو خونه یه پا منشی تلفنی شده صدای همه رو هم میشناسه

٢ سه روز پیش با یکی از دوستانم داشتم صحبت میکردم گفتم بردیا شما هم صحبت میکنید

بردیا: کیه

خاله شبنم: بیا ببین با شما کاردارن

شروع کرد به صحبت کردن سلام و احوال پرسی بعد گوشی و داد به من ازش پرسیدم خاله کی بود

بردیا : هیچ کی

نیشخندبغل  چون صداشو نشناخته بود گفت هیچی .

عاشق کارتون خودش دستگاه دی وی دی رو روشن میکنه سی دی میزاره توش و دوباره خودش عوض میکنه

چند وقت پیش مامانش از دستش عصبانی شده بود بهش گفته مامان دیگه بردیا رو دوست نداره

بردیا:‌مامان وجی دوست- انا دوست -عمه دوست- دادی(شادی) دوست - عمه دوست

یعنی همه بردیا رو دوست دارن بغلنیشخند

 

جدیدا دوست داره یه چیزی رو به طرف مقابلش یاد بده بعد از هر توضیحی میگه اوووووووووخ (خوب)

چند روز پیش تو فروشگاه یه دختری رو دید که موهاش فشن سیخ سیخی بود به مامانش گفت این دختره مثل جوجه تیغی

بچه های نسل جدید واقعا باهوشن ذهن همشون بازه

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٧/۱٠/۱ - shabnam merikhi