بردیا و بستنی - شيطونك خاله = برديا

Teddy Bear

شيطونك خاله = برديا


بردیا و بستنی

سلام به همه دوستان گلم

این وروجک ما انقدر شیطنت کرده بود که در حال خوردن بستنی از خستگی  خوابش برد ماچبغل

و اما عصبانیت مامان وجی سر خاله (عمه)‌شبنم

از هفته پیش بردیا رو درست و حسابی ندیده  بودم صبح که میخواستم برم سرکار خواب بود شب هم که میرسیدم خونه مامانش برده بود خونشون  به خاطر همین خیلی دلم براش تنگ شده بود

دیگه امروز صبح طاقت نیاوردم صبح که میخواستم برم سرکار یه ماچ بزرگ از صورتش  کردم نیشخند دیدم چشماشو باز کرد من گفتم نه خاله بیدار نشو عزیزم لالا کن

مامانم هم که میدونید از دست من عصبانی شد کلافه استرس دیگه کاریش نمیشد کرد دیگه بردیا بیدار شده بود و مامان شراره رو میخواست ولی بخدا خیلی دلم براش تنگ شده بود

این هم عکسهایی از آوا کوچولوی ٩ ماهه که خیلی دوستش دارم ماچ

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٧/۸/۸ - shabnam merikhi