شيطونك خاله = برديا

Teddy Bear

شيطونك خاله = برديا


 

سلام

من بازم اومدم یک هفته است که عکسها رو اپ لود کردم ولی فرصت نمی کنم که بزارم توی وب

بریم سراغ بردیا: وروجک شیطون بلا تمام اعضاء صورتش رو میشناسه بدون اینکه کسی بهش یاد داده باشه     SmileyCentral.com        اسامی اکثر اجناس رو میگه داب : آب

جار: جارو برقی - دبنم: شبنم  کلی هم تو خونه فخر می فروشم که اولین اسمی که صدا کرده اسم منه  سگ و جوجو و آقا گاوه و ... اگه ازش بپرسیم تو کتاب بهمون نشون میده

چند شب پیش  بخاطر اینکه اسم منو صدا کنه مامانم داشت صدام میکرد که شبنم پاشو سفره رو بنداز این روجک هم صدا کرد ولی چند لحظه بعدش دیدم که رفته از کشوی آشپزخانه سفره رو برداشته و آورده به من میده و اشاره میکنه که سفره رو بندازم

این ورجک از جرو بحث بدش میاد تا میبینه کسی داره جرو بحث میکنه   سرشون  داد میزنه و دوا میکنه که جرو بحث نکنیم  ولی از دست گاز گرفتن هاش و ویشگون هاش دیگه ذله شدیم باید جلوش لباس رزم بپوشیم زمانی که میبینه یه جایی از بدنمون بیرونه سریع میاد ویشگون میگیره یا گاز میگیرهاگه معلوم هم نباشه میاد لباسو مون میزنه بالا و ویشگون میگره مامان از دست بردیا دستاش کبود شده جالب اینه که بعد از ویشگون گرفتن  اگه ما صدامون در بیاد و اخ و اوخ کنیم وروجک می خنده .  امروز رفت شمال و فردا هم ما می ریم هفته بعد با کلی عکسهای قشنگ میام

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/٥/٢۱ - shabnam merikhi