شيطونك خاله = برديا

Teddy Bear

شيطونك خاله = برديا


 

بعد از چند روز باز هم فرصت کردم که بیام و پست بزارم

روز جمعه همگی به جز بردیا لپ لپی و ارش وروجک که دبی بود  رفتیم شمال جای همگی خالی خیلی خوش گذشت به همین خاطر بردیا ۴ روز در کنار مامانش بوده و روز یکشنبه رفت سرکار از شمال که زنگ زدم به شراره دیدم خط مستقیمش رو جواب نمیده به همین خاطر مبایلش رو گرفتم که گفت آقا یبردیا خان در حال خرابکاری هست که یکیش قطع کردن گوشی تلفن بوده اونجا هیجکس رو تحویل نمیگرفته و کلی هم بهونه گیری مامانم رو میکرده بطوری که روز  دوشنبه وقتی مامانم و خاله هاش رو دیده کلی ذوق کرده و خودش رو براشون لوس کرده بوده .

!

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/٥/۱٠ - shabnam merikhi