شيطونك خاله = برديا

Teddy Bear

شيطونك خاله = برديا


 

تولد تولد تولدت مبارک

بابا سهیل جونم تولدت مبارک انشاء الله که سالیان سال سایه شما بالا سر من و مامان شراره باشه

 

SmileyCentral.com     SmileyCentral.com

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/٥/٢ - shabnam merikhi