شيطونك خاله = برديا

Teddy Bear

شيطونك خاله = برديا


 

بردیا لپ لپی خیلی شیطون شده از کارهایی که یاد گرفته : دیگران رو با همون ۳ دندون گاز میگیره . ویشگون میگره و هر چی میگیم بردیا خاله بده نکن میخنده و باز کار خودشو میکنه .

دیروز میخواست عینک منو از صورتم بر داره من هم سرم و میبردم بالا که نتونه برداره دید دستش نمیرسه دستشو برد سمت دهان من و صورتم و کشید پائین که دستش به عینک برسه  

یکی دو هفته ای هست که راه میره ولی مثل آدم آهنی خیلی بامزه است و همش میخوره زمین ولی از رو نمیره دوباره بلند میشه و تلاش خودشو میکنه که به راهش ادامه بده

یه خبر دیگه دارم که بازم دارم خاله میشم یعنی برای بردیا پسر خاله یا دختر خاله و برای آرش پسر عمه یا دختر عمه  (رقیب )میاد. وروجک هنوز نیومده خیلی مامانشو اذیت میکنه

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/۳/٢٦ - shabnam merikhi