۵ ماهه گی - شيطونك خاله = برديا

Teddy Bear

شيطونك خاله = برديا


۵ ماهه گی

بردیا تا به الان ۲ بار موهاش و کوتاه کرده این عکس  مال ۵ ماهه گیشه

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٩/۱۱ - shabnam merikhi