شيطونك خاله = برديا

Teddy Bear

شيطونك خاله = برديا


 

تولد یک سالگی

بردیا خیلی شیطون شده ۴ تا دندون درآورده و همه رو گاز میگیره

پنچ شنبه رفتیم اتلیه کلی عکس انداخت. همه چی رو میخواست بگیره حتی دوربین خاله عکاس رو هم میخواست

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/٢/٢٢ - shabnam merikhi