شيطونك خاله = برديا

Teddy Bear

شيطونك خاله = برديا


 

بردیا درحال خر و پف

داره خواب میبینه که فردا چه کار تازه ای رو انجام بده!!

به همه چیز دقت میکنه که یاد بگیره و انجام بده و سریع کپی میکنه.

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/۱/٥ - shabnam merikhi