شيطونك خاله = برديا

Teddy Bear

شيطونك خاله = برديا


 

بردیا لپ لپی ۲ هفته است که مریضه سرماخوردگی شدید همراه با اسهال و استفراغ دیگه لپی براش نمونده خیلی لاغر شده هیچی جز شیر مامانش نمیخوره. بمیرم الهی براش

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٠/٢۳ - shabnam merikhi