شيطونك خاله = برديا

Teddy Bear

شيطونك خاله = برديا


 

الان دو روزه که لپ لپی مریضه کلی سرفه میکنه دیشب هم از شدت صرفه نخوابیده  به خاطر همین مامان شراره دو روزه نمیره سرکار

دو وروجک مامانی : آرش و بردیا

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٠/۱۳ - shabnam merikhi