شيطونك خاله = برديا

Teddy Bear

شيطونك خاله = برديا


 

بردياي ناز نازي خيلي دوست داره كه زودتر از وقتش كارهاشو انجام بده هنوز چهار دست و پا را كاملاً ياد نگرفته دوست داره كه وابسته و خودشو به مبل مي رسونه و محكم مبل رو ميگيره و بلند ميشه و مي ايسته. وقتي هم بغلش مي كنيم ميگه منو رو زمين بذاريد كه وايسم و با علم و اشاره به ما حالي ميكنه كه ما نگهش داريم تا برديا خان بتونه راه بره وقتي كه راه ميره يه ذوقي مي كنه كه نگو

لپ لپي من چند وقته كه تلاش ميكنه چهار دست و پا حركت كنه ولي موفق نمي شه بالاخره ديروز بعد از اين همه تلاشي كه تو اين مدت كرد تونست كه يه كوچولو چهار دست و پا راه بره

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٠/۱۳ - shabnam merikhi