شيطونك خاله = برديا

Teddy Bear

شيطونك خاله = برديا


 

الان دیگه بردیا اسم خودشو میشناسه زمانی که بهش میگم بردیا کو ؟ بردیا رفت؟ به زبون خودش اظهار وجود می کنه که هستم و بعد یه لبخند شیطنت امیز میزنه.

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٩/٦ - shabnam merikhi