دست دسی برديا - شيطونك خاله = برديا

Teddy Bear

شيطونك خاله = برديا


دست دسی برديا

بردیا لپ لپی از موزیک خوشش میاد زمانی که موزیک گوش میده دست دسی  میکنه

هفته پیش مامانم هدفون گداشته بود تو گوشش کلی کیف میکرد میخندید و دست دسی میکرد.

بعد از اینکه از گوش کردن خسته شده با مداد رنگی قرمز خاله شادی شروع کرد به ضرب زدن و به زبون خودش هم خوانندگی میکرد مامانم هم دست  میزد .

مامانم گفت بردیا حالا نوبت منه بده من بزنم  حالا دیگه مامانم ضرب میزد و بردیا دست  دسی میکرد.

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٩/٢٧ - shabnam merikhi